Portfolio

Som liten skapade jag ofta berättelser som jag gärna delade med mig av till alla som ville höra. Med åren har jag insett att mitt historieberättande alltmer har rört sig bort från det talande språket, för att i stället närma sig det fantastiskt rika bildspråket.
Läs mer om min historia